RB 8/2022 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 30.03.2022 r.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach informuje, że dnia 30.03.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 22 uchwały, których treść, a także liczba akcji z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień  14 marca 2022 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do udziału w ZWZA. Łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” znajduje się w wyciągu z Protokołu z Walnego Zgromadzenia stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

Art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 Wyciąg z protokołu ZWZA z 30.03.2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Suwary S.A. 2020_2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 

Załącznik nr 1 do uchwały ZWZA nr 21 z 30.03.2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały ZWZA nr 22 z 30.03.2022 r.

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!