RB 9/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.03.2022 r.

Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki odbytym w dniu dzisiejszym tj. 30 marca 2022 roku.

Akcjonariusz / Liczba głosów / % udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów

Wentworth Tech Sp. z o.o. / 2.720.730 / 67,38/ 58,95

Amhil Europa Sp. z o.o. / 299.445 / 7,42/ 6,48

Rascheva Maria /998 152/24,84/21,62

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych ._ oraz art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie MAR_ – informacje poufne

<< powrót

Szybki kontakt!
+
Wyślij!