Inwestycje za 20 mln zł

pytania do… Waltera Kuskowskiego, prezesa i największego akcjonariusza firmy Suwary Suwary znane są z produkcji trójkątów ostrzegawczych do samochodów. Ale stawiacie na inny segment? Naszym podstawowym biznesem jest i będzie produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Ze sprzedaży trójkątów uzyskujemy zaledwie 10 proc. przychodów. Z tej działalności nie zamierzamy się wycofywać, ale ze względu na dużą […]

Suwary: zysk razy cztery

Na rozwój firma przeznaczy 40 mln złProducent opakowań z tworzyw sztucznych wybuduje fabrykę i rozejrzy się za firmami do przejęcia.Rok po zmianie właściciela Suwary dojrzały do tego, by ogłosić plany na najbliższe lata.— Stawiamy i na rozwój organiczny, i na przejęcia — mówi Walter Kuskowski, prezes Suwar, a jednocześnie twórca i właściciel kanadyjskiego Wentworth Group […]

Suwary: Czterokrotny wzrost

Najpóźniej w 2016 r. Suwary zamierzają wypracować czterokrotnie większy wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) niż w 2009 r. To oznacza, że powinien wynieść około 28 mln zł. – Wcześniej, bo już w 2012 r., chcielibyśmy podwoić wynik EBITDA. Taki rezultat powinna dać m.in. restrukturyzacja grupy i konsolidacja branży – mówi Walter Kuskowski, prezes […]

2015 Społeczna odpowiedzialność biznesu Suwary S.A.

Spółka realizuje strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, która jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem. Suwary S.A. przykłada dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów etycznych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz do rozwoju idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.  Obszary społecznej odpowiedzialności Spółki: odpowiedzialność społeczna  – Suwary S.A. […]

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2021 – 2023 dla Suwary S.A.

Szanowni Państwo, SUWARY S.A. ma przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęła proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych na 2-kolejne lata obrotowe dla SUWARY S.A. oraz spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej SUWARY  jak również do świadczenia dodatkowych usług dozwolonych niebędących badaniem sprawozdań finansowych. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zakresu zakupu oraz warunków […]

RB 16/2020 Dwustronne podpisanie istotnej umowy

W nawiązaniu do RB 13/2020 z dnia 12.03.2020 r. Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że została podpisana przez osoby reprezentujące Emitenta z  LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Pabianice kanistrów  o pojemności 10, 20 i […]

RB 9/2020 Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia

Zarząd Suwary S.A. koryguje Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu („Sprawozdanie”) za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 roku. Korekta dotyczy: Uzupełnienia oświadczenia Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w pkt. 5.10 Sprawozdania Zarządu o informacje             o których mowa w  §70 ust. 1 pkt 7 lit. b i c oraz […]

RB 9/2020 Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia

Zarząd Suwary S.A. koryguje Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu („Sprawozdanie”) za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 roku. Korekta dotyczy: Uzupełnienia oświadczenia Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w pkt. 5.10 Sprawozdania Zarządu o informacje             o których mowa w  §70 ust. 1 pkt 7 lit. b i c oraz […]

Szybki kontakt!
+
Wyślij!