RB 12/2022  Otrzymanie dwustronnie podpisanej istotnej umowy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ( RB_11_2022 r. z 21.04.2022 r. ) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie ( Sprzedający ) otrzymał podpisaną dwustronnie istotną umowę z Seleną Industrial Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie […]

RB 11/2022 Jednostronne podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.

Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Zarząd spółki zależnej Kartpol Group sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie ( Sprzedający ) podpisał jednostronnie w dniu dzisiejszym  istotna umowę z Seleną Industrial Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie (  Kupujący ). Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy […]

RB 10/2022 Wypłata dywidendy

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 30 marca 2022 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,15 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję). Kwota dywidendy na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 5.307.330,50 zł […]

RB 9/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.03.2022 r.

Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki odbytym w dniu dzisiejszym tj. 30 marca 2022 roku. Akcjonariusz / Liczba głosów / % udział w liczbie głosów na tym WZ / % udział w ogólnej liczbie głosów Wentworth […]

RB 8/2022 Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 30.03.2022 r.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach informuje, że dnia 30.03.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 22 uchwały, których treść, a także liczba akcji z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym na dzień  14 marca 2022 roku, tj. dzień rejestracji uczestnictwa osób uprawnionych do […]

Szybki kontakt!
+
Wyślij!