Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2021 – 2023 dla Suwary S.A.

Szanowni Państwo, SUWARY S.A. ma przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęła proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych na 2-kolejne lata obrotowe dla SUWARY S.A. oraz spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej SUWARY  jak również do świadczenia dodatkowych usług dozwolonych niebędących badaniem sprawozdań finansowych. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zakresu zakupu oraz warunków […]

GRUPA SUWARY W III KWARTALE 2013/2014: DOBRE WYNIKI DZIĘKI ZMNIEJSZENIU KOSZTÓW

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w III kwartale roku obrotowego 2013/2014 (trzeci kwartał roku obrotowego grupy jest drugim kwartałem roku kalendarzowego) przychody w wysokości 24,29 mln zł. co pozwoliło osiągnąć ponad 2 mln zł zysku netto. Zarówno bieżący kwartał jak i bieżący […]

SUWARY TECH – UROCZYSTE OTWARCIE NOWOCZESNEJ FABRYKI W ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Suwary Tech, jedna ze spółek Suwary S.A., znaczącego na polskim rynku producenta opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowanego przez grupę kapitałową Wentworth, zakończyła budowę nowoczesnej fabryki wyrobów z tworzyw sztucznych. Otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest istotnym elementem strategii Grupy Kapitałowej Suwary przyjętej na lata 2011-2016 zakładającej czterokrotny wzrost wyniku EBITDA z […]

SUWARY TECH – BUDOWA NOWOCZESNEJ FABRYKI W ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Suwary Tech, jedna ze spółek Suwary S.A., znaczącego na polskim rynku producenta opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowanego przez grupę kapitałową Wentworth, rozpoczęła budowę nowoczesnej fabryki wyrobów z tworzyw sztucznych. Tym samym Grupa Suwary rozpoczęła realizację II etapu strategii rozwoju, przyjętej na lata 2011-2016.  SZCZEGÓŁY INWESTYCJI Lokalizacja nowego zakładu Inwestycja zlokalizowana jest w Ksawerowie w Łódzkiej […]

GRUPA SUWARY – PODSUMOWANIE ROKU 2011/2012

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, osiągnęła w zakończonym wydłużonym roku obrotowym (21 miesięcy) przychody ze sprzedaży sięgające blisko 170 mln. zł dające zysk netto 11,6 mln. zł. Zysk EBITDA wyniósł 21,17 mln zł, który jest znacząco lepszy niż wynikałoby to z wydłużonego okresu […]

GRUPA SUWARY W VII KWARTALE 2011/2012: DOBRE WYNIKI POMIMO ROSNĄCYCH CEN SUROWCÓW

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez grupę kapitałową Wentworth, wypracował w VII kwartale roku obrotowego 2011/2012 przychody w wysokości ponad 29 mln zł. co dało prawie 3 mln zł zysku netto. W całym przedłużonym roku obrotowym, wynikającym z przyczyn technicznych  po zmianie roku obrachunkowego, Grupa Suwary osiągnęła […]

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY – NOWE URUCHOMIENIA

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, po raz kolejny w tym roku uruchamia produkcję nowych produktów. W grudniu 2010 roku Spółka podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje, w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego […]

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY WYGRYWA PRZETARG W ORLEN OIL NA DOSTAWĘ DUŻYCH OPAKOWAŃ

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, po raz kolejny wygrała przetarg w Orlen Oil. Nowy kontrakt obejmuje dostawę opakowań o pojemności 10, 20 i 30 litrów z zakrętkami. Umowa została podpisana na dwa lata. Kontrakt przewiduje możliwość jej przedłużenia na kolejne okresy 12 miesięczne. Zgodnie […]

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY WYGRYWA KOLEJNY PRZETARG W ORLEN OIL

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, po raz kolejny wygrała przetarg w Orlen Oil obejmujący tym razem szeroką gamę opakowań o zróżnicowanej pojemności. Jest to jeden ze znaczących kontraktów zarówno w pod względem wielkości zamówienia jak i innowacyjności produktu. Kontrakt z Orlen Oil obejmuje dostawę […]

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY KONTYNUUJE KONTRAKTY Z LOTOS OIL

Grupa Kapitałowa Suwary, znaczący na polskim rynku producent opakowań z tworzyw sztucznych, kontrolowany przez Grupę Kapitałową Wentworth, przedłużyła współpracę z Lotos Oil w zakresie dostaw dużych opakowań. Podpisane w lipcu 2009 roku, dwa kontrakty Suwary z Lotos Oil gwarantowały dostawę opakowań o pojemności 20L i 30L przez okres 30 miesięcy. Najnowsze aneksy przedłużają te umowy do […]

Szybki kontakt!
+
Wyślij!