Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30.03.2022 r.

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 marca 2022 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Piotra Skargi 45/47, 95 – 200 […]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29.03.2021 r.

Zarząd Suwary SA („Spółka”), przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 29 marca 2021 roku na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz projektami uchwał.  Podstawa prawna Art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się […]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 28 maja 2020 godz. 12:00

Zarząd Suwary SA („Spółka”), przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 maja 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz projektami uchwał.  Podstawa prawna Art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się […]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 31 marca 2020 roku

Zarząd Suwary S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostaje na dzień 31 marca 2020 roku godz. 13:00 w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47 w Pabianicach Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym: Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów A […]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołane na dzień 19 grudnia 2019 roku

Zarząd Suwary S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostaje na dzień 19 grudnia 2019 roku godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Piotra Skargi 45/47 w Pabianicach Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym: Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów A […]

Szybki kontakt!
+
Wyślij!