Raimondo EgginkPrzewodniczący

Jeffrey Barclay – Członek

Paweł Powada – Członek