2015/2016

12 miesięcy

2014/2015

12 miesięcy

2013/2014

12 miesięcy

2012/2013

12 miesięcy

2011/2012

21 miesięcy

ROS rentowność sprzedaży

4,73 -0,48 3,92 2,72 6,83

ROE rentowność kapitałów własnych

0,04 -0,89 6,61 5,00 23,08

ROA rentowność aktywów

0,01 -0,45 3,24 2,56 11,81

Wskaźnik płynności I stopnia

1,25 1,01 1,14 1,33 1,48

Wskaźnik płynności II stopnia

0,06 0,71 0,78 0,95 1,04

Należności

75 92,18 95,52 94,64 93,63

Zobowiązań

55 80,37 67,66 60,46 62,09

Zapasów

50 48,37 64,01 53,06 52,75