Regulamin Rady Nadzorczej

Paweł Powada – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Petre ManzelovCzłonek Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jeffrey Barclay – Członek Rady Nadzorczej

Richard Babington – Członek Rady Nadzorczej

 

Sprawozdania z działalności rady nadzorczej:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SUWARY S.A. ZA 2020 – 2021

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SUWARY S.A.