Regulamin Zarządu

Walter Tymon Kuskowski – Prezes Zarządu

Jarosław Witczak – Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Wołos – Członek Zarządu